วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 asdas 13 ตุลาคม 2565
2 "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทความที่มีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน" 19 พฤศจิกายน 2562
3 "หนังสือรับรอง" 19 พฤศจิกายน 2562
4 Copyright 01 มีนาคม 2559
รวม 4 เรื่อง : จำนวน 1 หน้า : 1


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com